Tin tức- Thông báo

Áp dụng moodle để thi trắc nghiệm online

 
 
Hình của admin .
Áp dụng moodle để thi trắc nghiệm online
Bởi admin . - Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai 2015, 9:47 SA
 

 Cộng đồng Moodle Việt Nam được thành lập tháng 3 năm 2005 với mục đích xây dựng phiên bản tiếng Việt và hỗ trợ các trường triển khai Moodle. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học, tổ chức và cá nhân ở Việt Nam đã dùng Moodle. Có thể nói Moodle là một trong các LMS (Learning Management System - hệ thống quản lý học tập) thông dụng nhất tại Việt Nam hiên nay.

Một câu hỏi đặt ra là Moodle trị giá bao nhiêu? Một thống kê thú vị tại http://www.ohloh.net/projects/25 kết luận Moodle đáng giá 20 triệu USD nếu bạn phải xây dựng một hệ thống tương tự như thế từ đầu. (Sưu tầm từ internet)

          Với những lợi thế của moodle như trên, công ty chúng tôi quyết định không viết mới lại từ đầu hệ thống thi trắc nghiệm, mà thừa hưởng từ hệ thống mã nguồn mở moodle để hỗ trợ nhà trường triển khai và khai thác hiệu quả hệ thống này.

          Mặc dù moodle là hệ thống mạnh, có nhiều ưu điểm, song để áp dụng vào một trường học ở Việt  Nam vẫn gặp một số khó khăn:

·Việc cập nhật sinh viên chưa linh hoạt, thủ công, mất nhiều thời gian. Không phân lớp, ngành cụ thể, trong khi sinh viên một trường rất nhiều.

·Việc chuyển đổi câu hỏi giữa các chương, môn học chưa linh hoạt.

·Lập đề thi trắc nghiệm ngẫu nhiên chỉ có dạng ngẫu nhiên không xác định câu hỏi (Lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi, các sinh viên trong kỳ thi đó có các câu hỏi khác nhau trong đề thi) , chưa có dạng ngẫu nhiên xác định câu hỏi (Lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi nhưng các sinh viên trong kỳ thi đó điều có các câu hỏi như nhau trong đề).

·Được phát triển bởi các chuyên gia nước ngoài nên các mẫu biểu (Danh sách, bảng điểm...) không phù hợp với các trường Việt Nam .

·Các thao tác tạo khóa học, kỳ thi, ra đề thi ...còn phức tạp. khó cho cán bộ không chuyên về tin học.

·Là hệ thống độc lập với các hệ thống quản lý sinh viên trong trường, nên không thừa hưởng được danh sách sinh viên, phân ngành, phân lớp sẳn có tại trường.

Để khắc phục các khó khăn trên, Công ty chúng tôi đã viết module Kết nối hệ thống phần mềm quản lý đào tạo với hệ thống moodle, nhằm giúp cho người quản lý nhẹ nhàn trong việc áp dụng hệ thống vào nhà trường, tận dụng được những gì đã có, không mất thời gian làm lại từ đâu.

 
Hình của admin .
Trả lời: Áp dụng moodle để thi trắc nghiệm online
Bởi admin . - Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai 2015, 9:10 SA
 

Goooooooooood