Bỏ qua danh mục khoá học
Bỏ qua tin tức- thông báo

Tin tức- Thông báo

Hình của ChipchipSoft .
Xem clip hướng dẫn
Bởi ChipchipSoft . - Wednesday, 13 January 2016, 4:01 AM
 


 
Hình của ChipchipSoft .
Áp dụng moodle để thi trắc nghiệm online
Bởi ChipchipSoft . - Friday, 18 December 2015, 9:47 AM
 

 Cộng đồng Moodle Việt Nam được thành lập tháng 3 năm 2005 với mục đích xây dựng phiên bản tiếng Việt và hỗ trợ các trường triển khai Moodle. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học, tổ chức và cá nhân ở Việt Nam đã dùng Moodle. Có thể nói Moodle là một trong các LMS (Learning Management System - hệ ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(457 từ)